QUY ĐỊNH VÀ
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng Bạn đến với website của Chương trình đi/chạy bộ và hoạt động thể dục thể thao trực tuyến vì cộng đồng Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương do Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) tổ chức (sau đây gọi tắt là “Website”).

Trước khi truy cập, cung cấp, đăng tải các thông tin hoặc sử dụng các dịch vụ trên Website này, Bạn vui lòng đọc kỹ và tuân thủ các điều khoản trong Quy định và Điều khoản sử dụng dưới đây (“Quy định”). Trường hợp Bạn không đồng ý với Quy định này, vui lòng ngừng việc truy cập, sử dụng Website.

Dai-ichi Life Việt Nam có quyền hủy bỏ, chấm dứt, thay đổi hoặc cập nhật Quy định này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc được sự đồng ý của Bạn; do đó, Dai-ichi Life Việt Nam khuyến nghị Bạn thường xuyên truy cập Website này để cập nhật những thông tin cũng như Quy định mới nhất.

Điều 1. Nội dung của Website và Quyền sở hữu trí tuệ

1.1 Tất cả các nội dung do Dai-ichi Life Việt Nam đăng tải tại Website này hoặc các bộ phận cấu thành Website này bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin, dữ liệu, tài liệu, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, nhãn hiệu, tên thương mại, sản phẩm, dịch vụ là thuộc quyền sở hữu hợp pháp duy nhất của Dai-ichi Life Việt Nam hoặc được bên thứ ba cho phép Dai-ichi Life Việt Nam sử dụng, quản lý và xử lý.

1.2 Nếu không được đồng ý trước bằng văn bản của Dai-ichi Life Việt Nam, Bạn không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, mô phỏng, chuyển giao, xuất bản, phân phối hoặc thực hiện bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào khác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đăng ký tham gia, truy cập và hủy truy cập Website

2.1 Bạn có quyền sử dụng dịch vụ của Website để khởi tạo tài khoản, đăng nhập và liên kết với tài khoản mạng xã hội cá nhân như Google, Facebook; tài khoản ứng dụng ghi nhận kết quả luyện tập thể dục thể thao như Strava, Garmin, Fitbit, Suunto, Google Fit hoặc bất kì loại tài khoản nào khác được Dai-ichi Life Việt Nam cho phép thực hiện bằng chức năng có sẵn trên Website.

2.2 Trong suốt quá trình sử dụng Website, Bạn phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của Dai-ichi Life Việt Nam công bố tại website https://cungduongyeuthuong.dai-ichi-life.com.vn/

2.3 Dai-ichi Life Việt Nam có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ của Website vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần được sự đồng ý của Bạn hay phải thông báo trước cho Bạn.

Điều 3. Phạm vi sử dụng

Bạn chỉ truy cập, sử dụng Website này cho mục đích (i) tìm hiểu, tra cứu thông tin, tham gia và ghi nhận kết quả cho Chương trình đi/chạy bộ và hoạt động thể dục thể thao trực tuyến vì cộng đồng Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương và/hoặc (ii) các hoạt động hợp pháp khác liên quan đến quá trình hoạt động, kinh doanh của Dai-ichi Life Việt Nam.

Điều 5. Bảo mật thông tin đăng nhập

5.1 Bạn cam kết giữ bí mật các thông tin đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu), đồng thời cam kết không chia sẻ hay để lộ thông tin đăng nhập của mình, dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù cố ý hay vô ý, trực tiếp hay gián tiếp, cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, bất kể bên thứ ba này có là người tham gia của Chương trình Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương hay không. Bạn sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp để lộ thông tin đăng nhập dẫn đến việc bên thứ ba sử dụng để đăng nhập trái phép vào Website.

5.2 Kịp thời thông báo cho Dai-ichi Life Việt Nam ngay khi thông tin đăng nhập bị mất, bị lộ, hoặc có nghi ngờ bị mất, bị lộ.

5.3 Cam kết được quyền hoặc được sự đồng ý rõ ràng của bất kỳ cá nhân có liên quan nào về việc Bạn được cung cấp tất cả thông tin của cá nhân đó cho Dai-ichi Life Việt Nam.

Điều 7. Miễn trừ trách nhiệm đối với Dai-ichi Life Việt Nam

7.1 Bằng việc truy cập để sử dụng Website này, Bạn hiểu và đồng ý rằng dịch vụ, thông tin, nội dung, tài liệu được cung cấp thông qua Website này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể có sự khác nhau giữa các chương trình, dịch vụ tương tự hoặc theo quy định của Dai-ichi Life Việt Nam tại từng thời điểm.

7.2 Với bất kỳ thông tin, tài liệu mà Bạn cung cấp, đăng tải lên Website, Bạn phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp pháp của thông tin, tài liệu đó. Dai-ichi Life Việt Nam được miễn trừ mọi khiếu nại, tranh chấp phát sinh, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm bồi thường giữa Bạn và/hoặc bên thứ ba bất kỳ (nếu có) liên quan đến việc cung cấp, đăng tải các thông tin, tài liệu này.

7.3 Bạn đồng ý rằng với việc truy cập vào Website này, Bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro đối với việc Bạn truy cập, kết nối và sử dụng Website. Dai-ichi Life Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí, tổn thất, thiệt hại nào dù là trực tiếp hay gián tiếp phát sinh liên quan đến Website này hoặc những sự cố khách quan khác bao gồm nhưng không giới hạn như: nhiễm virut, hành vi phá hoại, ác ý xảy ra đối với Website này cũng như các trang web liên kết của Dai-ichi Life Việt Nam; lỗi, sai sót, gián đoạn, chậm trễ trong hoạt động hay truyền dữ liệu, lỗi hệ thống hay đường truyền, mất điện; hành vi tiết lộ mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật khác của Bạn cho bên thứ ba hoặc Bạn truy cập vào đường dẫn, liên kết không do Dai-ichi Life Việt Nam quản lý.

7.4 Trong quá trình truyền tính hiệu và việc tải thông tin, có thể phát sinh những vấn đề truyền tải qua mạng internet, Website có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu; hiển thị kết quả tham gia có thể không chính xác, lỗi về bảo mật có thể xảy ra; tạm ngừng cung cấp dịch vụ để nâng cấp hệ thống; những vấn đề khác sẽ được Dai-ichi Life Việt Nam cập nhật và công bố nếu cần thiết.

Điều 8. Trách nhiệm và nghĩa vụ khác của Bạn

8.1 Bạn có nghĩa vụ, bằng chi phí của mình, trang bị đầy đủ, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng,... để có thể kết nối, đăng nhập an toàn vào Website.

8.2 Cam kết tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của Dai-ichi Life Việt Nam liên quan đến việc sử dụng Website.

8.3 Tất cả các điều khoản về bảo mật của Quy định này vẫn có hiệu lực sau khi Bạn ngừng hoặc chấm dứt sử dụng thông tin và dịch vụ tại Website.

8.4 Ngay cả khi không còn tham gia chương trình tại Website, Bạn vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản của Quy định này và chịu trách nhiệm đối với các vi phạm đã thực hiện trong thời gian Bạn được quyền truy cập thông tin của Website và tham gia chương trình Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương.

Điều 9. Tính ràng buộc và việc điều chỉnh, sửa đổi Quy định

9.1 Bằng việc truy cập, sử dụng, cung cấp hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào trên Website này, Bạn xác nhận đồng ý sự ràng buộc bởi Quy định này, các sửa đổi hoặc bổ sung trong tương lai mà không có bất kỳ hạn chế nào.

9.2 Quy định này có thể được Dai-ichi Life Việt Nam đơn phương chấm dứt, hủy bỏ, điều chỉnh hay sửa đổi bất kỳ lúc nào nếu thấy cần thiết và đảm bảo phù hợp quy định pháp luật Việt Nam.

© Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ.