thu-thach-vo

THỬ THÁCH VÔ

YÊU THƯƠNG - Yêu thương Bản thân, Gia đình - Yêu thương Cộng đồng - Yêu thương Trái đất. Tinh thần chủ đạo của thử thách Vô tạo nên hành trình về đích thật ý nghĩa dành cho tất cả các chiến binh.
30/10/2023 - 03/12/2023 | Thử thách đã kết thúc
icon-detail-info-0
Đổi cự ly tại đây (Vui lòng cập nhật trước khi bắt đầu thử thách).
icon-detail-info-1
Bộ môn: đi bộ/chạy bộ và hoạt động thể dục thể thao.
Cự ly tối thiểu: 30km.
Địa điểm: ngoài trời hoặc trong nhà.
Hoàn thành trong một hoặc nhiều lần.
icon-detail-info-2
Huy chương vật lý, áo thun, giấy chứng nhận điện tử, các giải thưởng khác. Vui lòng bấm "Xem chi tiết giải thưởng và thể lệ" để biết thêm chi tiết.
Số tiền đóng góp của tất cả thành viên tham gia Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương 2023 cho Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" ở Thử thách Vô tối đa là 1 tỷ đồng.
hình giải thưởng
gift Xem chi tiết giải thưởng và thể lệ gift

A. BỘ MÔN ĐI/CHẠY BỘ (CÓ GPS)

STT Giải thưởng Tiêu chí Phần thưởng Số lượng
Dành cho tất cả người tham gia Dành cho Cộng đồng Dành cho Nhân viên DLVN Dành cho Tư vấn viên DLVN
1
CHIẾN BINH NĂNG NỔ
Thành viên hoàn thành 50km đầu tiên
 • Hoàn thành 50km sớm nhất của Thử thách (đi/chạy bộ có GPS)
 • Kết quả được tính dựa trên tổng quãng đường ghi nhận xét thành tích xếp hạng (có giới hạn 30km/ ngày)
 • Chỉ dành cho những thành viên chưa đạt được phần thưởng Áo thun ở các Thử thách trước
Áo thun 300 150 200
2
CHIẾN BINH XUẤT SẮC
Thành viên có thành tích cao nhất (có GPS)
 • Số km đi/chạy bộ (có GPS) của Thử Thách
 • Danh sách đạt giải không bao gồm top 5 nam/nữ chiến binh xuất sắc
Huy chương vật lý 100 50 75
3
CHIẾN BINH ĐI/CHẠY BỘ BỀN BỈ
Thành viên thực hiện đều đặn hoạt động đi/chạy bộ
 • Thực hiện hoạt động đi/chạy bộ (có GPS) tối thiểu 1km mỗi ngày của Thử thách
 • Tiêu chí phụ:
  • + Số ngày thực hiện nhiều nhất
  • + Tổng quãng đường dài nhất
 • Danh sách đoạt giải không bao gồm thành viên đã đạt giải Chiến binh Xuất sắc
Huy chương vật lý 100 50 100
4
TOP NAM CHIẾN BINH XUẤT SẮC NHẤT THỬ THÁCH
TOP Nam có thành tích cao nhất của Thử thách
 • Tổng thành tích xếp hạng của hoạt động đi/chạy bộ (có GPS) của Thử thách (giới hạn 30km/ ngày)
 • Tiêu chí phụ: Tổng quãng đường đi/chạy bộ có GPS thực tế của Thử thách (không giới hạn 30km/ ngày)
Kỷ niệm chương 5 3 4
5
TOP NỮ CHIẾN BINH XUẤT SẮC NHẤT THỬ THÁCH
TOP Nữ có thành tích cao nhất của Thử thách
 • Tổng thành tích xếp hạng của hoạt động đi/chạy bộ (có GPS) của Thử thách (giới hạn 30km/ ngày)
 • Tiêu chí phụ: Tổng quãng đường đi/chạy bộ có GPS thực tế của Thử thách (không giới hạn 30km/ ngày)
Kỷ niệm chương 5 3 4

B. BỘ MÔN ĐẠP XE

STT Giải thưởng Tiêu chí Phần thưởng Số lượng
Dành cho tất cả người tham gia Dành cho Cộng đồng Dành cho Nhân viên DLVN Dành cho Tư vấn viên DLVN
1
CHIẾN BINH CUA-RƠ BỨT PHÁ
Thành viên đầu tiên hoàn thành 10 ngày đạp xe (áp dụng cho cả hoạt động được ghi nhận tự động và hoạt động ghi nhận thủ công)
 • Hoàn thành 10 ngày đạp xe
 • Thời gian được ghi nhận để tính kết quả là thời gian kết quả hoạt động đạp xe được đồng bộ lên Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương
 • Kết quả áp dụng cho cả hoạt động được ghi nhận tự động và hoạt động ghi nhận thủ công
 • Ngày đạp xe được tính là ngày có ít nhất 1 hoạt động đạp xe, mỗi hoạt động có quãng đường được quy đổi tối thiểu 3km mỗi ngày, tương đương 12km đạp xe thực tế
 • Chỉ dành cho những thành viên chưa đạt được phần thưởng Nón bảo hiểm xe đạp ở các Thử thách trước
Nón bảo hiểm xe đạp 30 20 25
2
CHIẾN BINH CUA-RƠ BỀN BỈ
Thành viên thực hiện đều đặn hoạt động đạp xe
 • Thực hiện hoạt động đạp xe có quãng đường được quy đổi tối thiểu 1km mỗi ngày, tương đương 4km đạp xe thực tế
 • Kết quả áp dụng cho cả hoạt động được ghi nhận tự động và hoạt động ghi nhận thủ công
 • Tiêu chí phụ:
  • + Số ngày thực hiện nhiều nhất
  • + Tổng quãng đường quy đổi dài nhất
 • Danh sách đạt giải không bao gồm thành viên đã đạt giải của Bộ môn Đi/chạy bộ: Chiến binh Năng nổ, Chiến binh Xuất sắc, Chiến binh Đi/chạy bộ Bền bỉ, Top nam/nữ Chiến binh xuất sắc nhất
Huy chương vật lý 50

C. BỘ MÔN YOGA

STT Giải thưởng Tiêu chí Phần thưởng Số lượng
Dành cho tất cả người tham gia Dành cho Cộng đồng Dành cho Nhân viên DLVN Dành cho Tư vấn viên DLVN
1
CHIẾN BINH YOGI BỨT PHÁ
Thành viên đầu tiên hoàn thành 10 ngày yoga (áp dụng cho cả hoạt động được ghi nhận tự động và hoạt động ghi nhận thủ công)
 • Hoàn thành 10 ngày yoga
 • Thời gian được ghi nhận để tính kết quả là thời gian kết quả hoạt động yoga được đồng bộ lên Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương
 • Kết quả áp dụng cho cả hoạt động được ghi nhận tự động và hoạt động ghi nhận thủ công
 • Ngày yoga được tính là ngày có ít nhất 1 hoạt động yoga, mỗi hoạt động có quãng đường được quy đổi tối thiểu 3km mỗi ngày, tương đương 23 phút 15 giây tập yoga thực tế
 • Chỉ dành cho những thành viên chưa đạt được phần thưởng Áo thun ở các Thử thách trước
Áo thun 50
2
CHIẾN BINH YOGI BỀN BỈ
Thành viên thực hiện đều đặn hoạt động yoga
 • Thực hiện hoạt động yoga có quãng đường được quy đổi tối thiểu 1km mỗi ngày, tương đương 7 phút 45 giây tập yoga
 • Kết quả áp dụng cho cả hoạt động được ghi nhận tự động và hoạt động ghi nhận thủ công
 • Tiêu chí phụ:
  • + Số ngày thực hiện nhiều nhất
  • + Tổng quãng đường quy đổi dài nhất
 • Danh sách đạt giải không bao gồm thành viên đã đạt giải của Bộ môn Đi/chạy bộ: Chiến binh Năng nổ, Chiến binh Xuất sắc, Chiến binh Đi/chạy bộ Bền bỉ, Top nam/nữ Chiến binh xuất sắc nhất
Huy chương vật lý 50

D. BỘ MÔN BƠI LỘI

STT Giải thưởng Tiêu chí Phần thưởng Số lượng
Dành cho tất cả người tham gia Dành cho Cộng đồng Dành cho Nhân viên DLVN Dành cho Tư vấn viên DLVN
1
CHIẾN BINH BƠI LỘI BỨT PHÁ
Thành viên đầu tiên hoàn thành 10 ngày bơi lội (áp dụng cho cả hoạt động được ghi nhận tự động và hoạt động ghi nhận thủ công)
 • Hoàn thành 10 ngày bơi lội
 • Thời gian được ghi nhận để tính kết quả là thời gian kết quả hoạt động bơi lội được đồng bộ lên Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương
 • Kết quả áp dụng cho cả hoạt động được ghi nhận tự động và hoạt động ghi nhận thủ công
 • Ngày bơi lội được tính là ngày có ít nhất 1 hoạt động bơi lội, mỗi hoạt động có quãng đường được quy đổi tối thiểu 3km mỗi ngày, tương đương 750m bơi thực tế
 • Chỉ dành cho những thành viên chưa đạt được phần thưởng Nón bơi ở các Thử thách trước
Nón bơi 30
2
CHIẾN BINH BƠI LỘI BỀN BỈ
Thành viên thực hiện đều đặn hoạt động bơi lội
 • Thực hiện hoạt động bơi lội có quãng đường được quy đổi tối thiểu 1km mỗi ngày, tương đương 250m bơi thực tế
 • Kết quả áp dụng cho cả hoạt động được ghi nhận tự động và hoạt động ghi nhận thủ công
 • Tiêu chí phụ:
  • + Số ngày thực hiện nhiều nhất
  • + Tổng quãng đường quy đổi dài nhất
 • Danh sách đạt giải không bao gồm thành viên đã đạt giải của Bộ môn Đi/chạy bộ: Chiến binh Năng nổ, Chiến binh Xuất sắc, Chiến binh Đi/chạy bộ Bền bỉ, Top nam/nữ Chiến binh xuất sắc nhất
Huy chương vật lý 30

E. CÁC BỘ MÔN KHÁC

(Thể dục dụng cụ, Nhảy dây, Hít đất, Cầu lông, Đánh gôn,...)

STT Giải thưởng Tiêu chí Phần thưởng Số lượng
Dành cho tất cả người tham gia Dành cho Cộng đồng Dành cho Nhân viên DLVN Dành cho Tư vấn viên DLVN
1
CHIẾN BINH BỨT PHÁ
Thành viên đầu tiên hoàn thành 10 ngày các hoạt động không bao gồm đi/chạy bộ, đạp xe, yoga, bơi lội (áp dụng cho cả hoạt động được ghi nhận tự động và hoạt động ghi nhận thủ công)
 • Hoàn thành 10 ngày hoạt động (không bao gồm đi/chạy bộ, đạp xe, yoga, bơi lội)
 • Thời gian được ghi nhận để tính kết quả là thời gian kết quả hoạt động được đồng bộ lên Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương
 • Kết quả áp dụng cho cả hoạt động được ghi nhận tự động và hoạt động ghi nhận thủ công
 • Ngày hoạt động được tính là ngày có ít nhất 1 hoạt động, mỗi hoạt động có quãng đường được quy đổi tối thiểu 3km mỗi ngày (xem thêm hệ số quy đổi tại Trang Hỏi đáp)
 • Chỉ dành cho những thành viên chưa đạt được phần thưởng Áo thun ở các Thử thách trước
Áo thun 50
2
CHIẾN BINH BỀN BỈ
Thành viên thực hiện đều đặn các hoạt động không bao gồm đi/chạy bộ, đạp xe, yoga, bơi lội (áp dụng cho cả hoạt động được ghi nhận tự động và hoạt động ghi nhận thủ công)
 • Thực hiện hoạt động (không bao gồm đi/chạy bộ, đạp xe, yoga, bơi lội) có quãng đường được quy đổi tối thiểu 1km mỗi ngày (xem thêm hệ số quy đổi tại Trang Hỏi đáp)
 • Kết quả áp dụng cho cả hoạt động được ghi nhận tự động và hoạt động ghi nhận thủ công
 • Tiêu chí phụ:
  • + Số ngày thực hiện nhiều nhất
  • + Tổng quãng đường quy đổi dài nhất
 • Danh sách đạt giải không bao gồm thành viên đã đạt giải của Bộ môn Đi/chạy bộ: Chiến binh Năng nổ, Chiến binh Xuất sắc, Chiến binh Đi/chạy bộ Bền bỉ, Top nam/nữ Chiến binh xuất sắc nhất
Huy chương vật lý 50

F. GIẢI THƯỞNG KHÁC

STT Giải thưởng Tiêu chí Phần thưởng Số lượng
Dành cho tất cả người tham gia Dành cho Cộng đồng Dành cho Nhân viên DLVN Dành cho Tư vấn viên DLVN
1
CHIẾN BINH CUNG ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG
Thành viên hoàn thành Thử thách
Hoàn thành số km mục tiêu đề ra cho Thử thách Huy chương điện tử Không giới hạn
2
CHIẾN BINH MAY MẮN
Rút thăm may mắn
Dành cho tất cả các thành viên đặt và hoàn thành mục tiêu 800km đi/chạy bộ và/hoặc quy đổi tương đương từ các hoạt động khác Đồng hồ Garmin Forerunner 55 và Áo khoác 1
3 Dành cho tất cả các thành viên đặt và hoàn thành mục tiêu 400km đi/chạy bộ và/hoặc quy đổi tương đương từ các hoạt động khác Giày Asics Nova Blast và Áo khoác 1
4 Dành cho tất cả các thành viên đặt và hoàn thành mục tiêu 200km đi/chạy bộ và/hoặc quy đổi tương đương từ các hoạt động khác Giày Asics GT1000-11 và Áo khoác 1
5 Dành cho tất cả các thành viên đặt và hoàn thành mục tiêu 30km/50km/100km đi/chạy bộ và/hoặc quy đổi tương đương từ các hoạt động khác Đồng hồ Garmin Forerunner 55 1
Áo khoác 20
Bình nước 40
Nón 50
Đai đeo chạy bộ 50

G. QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT TỪ ĐỐI TÁC

STT Giải thưởng Tiêu chí Phần thưởng Số lượng
Dành cho tất cả người tham gia Dành cho Cộng đồng Dành cho Nhân viên DLVN Dành cho Tư vấn viên DLVN
1
TÂN CHIẾN BINH
Giải thưởng chỉ dành cho các thành viên sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
 • Thành viên mới đăng ký tham gia Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương trong Thử thách Vô.
 • Hoàn thành 30km từ các hoạt động ghi nhận từ động, có quãng đường/quãng đường quy đổi tối thiểu 1km.
 • Danh sách đạt giải được tính theo thời gian hoàn thành 30km.
Voucher luyện tập 2 tháng miễn phí tại Citigym 150
2
CHIẾN BINH THỬ THÁCH VÔ
Giải thưởng chỉ dành cho các thành viên sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
 • Thành viên có tổng quãng đường lớn nhất.
 • Hoạt động được tính là hoạt động ghi nhận từ động có quãng đường/quãng đường quy đổi tối thiểu 1km.
Voucher luyện tập 2 tháng miễn phí tại Citigym 50

* Giải Rút thăm may mắn sẽ được tổ chức thông qua hình thức rút thăm dựa trên mã số đăng ký (số BIB) của người tham gia và được phát sóng trực tiếp (livestream) trên trang Facebook của chương trình tại: https://www.facebook.com/DLVNCungDuongYeuThuong trong vòng 5-7 ngày làm việc sau khi Thử thách kết thúc.

Lưu ý:
 • Bảng cơ cấu giải thưởng này chỉ dành riêng cho Thử thách Vô.
 • Bảng cơ cấu giải thưởng của mỗi Thử thách sẽ được cập nhật tại mỗi trang Thử thách trước khi bắt đầu.
 • Tham khảo bảng cơ cấu giải thưởng toàn Chương trình tại đây.
Thu gọn

KẾT QUẢ THỬ THÁCH VÔ

icon-home-gioi-thieu-1
Số tiền đã quyên góp
1,000,000,000 đồng

Mục tiêu: 1,000,000,000 đồng

icon-home-gioi-thieu-2
Số cây xanh đã đóng góp
3,000 cây

Mục tiêu: 3,000 cây xanh

icon-home-gioi-thieu-3
Quãng đường tích lũy
3,260,015 km
icon-detail-info-1
Số người tham gia
29,866 chiến binh
Hãy cùng chúng tôi đóng góp yêu thương!